Principaux arrêts de bus

  • Molins de Rei
  • Hospital Moisès Broggi

Horaires PDF
Tarifs et zones PDF

D’autres lignes bus interurbain

Corbera – Barcelona
Corbera – Molins de Rei
Corbera – Hospital Moisès Broggi
Corbera – Hospital Sant Boi

Bus urbain

L1: Cases Pairals
L2: Sant Andreu
L3: El Bonrepòs – L’Amunt
L4: La Creu de l’Aragall