En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), Autocorb S.A., l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la cumplimentació de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc web, així com aquelles dades a què Autocorb S.A. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web www.autocorb.com, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és Autocorb S.A. proveïda de CIF: A-08007155 amb domicili a aquests efectes en Carretera de l’Amunt, 6-8 de Corbera de Llobregat, 08757, Barcelona, podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals , en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. La no cumplimentació dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que Autocorb S.A. no pugui atendre la seva sol·licitud. Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per a atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar sobre noves activitats, productes i serveis d’Autocorb S.A.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent, així mateix, que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició, així com de les dades identificatives de Autocorb S.A. en els termes i condicions aquí establerts, Autocorb S.A. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades.

Autocorb S.A. es compromet a tractar les seves dades de forma absolutament confidencial i exclusivament per a les finalitats indicades. Autocorb S.A. li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.