A AUTOCORB ens dediquem al transport de persones per carretera en els seus àmbits urbà, interurbà i discrecional des de 1922.

El nostre objectiu final és l’excel·lència en la prestació dels serveis, i per a això treballem amb un sistema de millora continu que permet ajustar-nos als requeriments cada vegada més exigents dels nostres clients, així com vetllar pel medi ambient, la seguretat vial i per la seguretat i salut laboral dels nostres treballadors.

Les expectatives i èxit dels nostres clients és l’essencial per a nosaltres. Això ho hem definit en una sèrie de valors bàsics: Seguretat, Qualitat i Fiabilitat.

Per aconseguir-ho, a AUTOCORB apliquem en els nostres processos de treball els requisits de la norma ISO 9001, UNE 13816, ISO 14001, ISO 39001 I ISO 45001, amb això aconseguim oferir al client el nivell de qualitat establert per a cada tipus de servei.

Som un equip de professionals d’experiència provada al mercat, però a més a més som persones que aportem un esforç extra en la prestació dels serveis, aquest plus personal marca la diferència i assegura la competitivitat de la companyia.

La satisfacció dels nostres clients és l’essència de la nostra organització, la cura del medi ambient que ens envolta, el nostre compromís. Complim amb els requisits legals i altres requisits que l’organització subscrigui, treballant sempre seguint les directrius en matèria de seguretat i salut i seguretat vial i facilitant un elevat grau de comunicació entre tots els membres de l’organització.

Les nostres actuacions i decisions hauran d’estar basades en l’ètica i encaminades a respectar el medi ambient (reciclatge, reducció de consums i emissions) i al benestar de les persones que treballem a Autocorb i de les que ens envolten. D’aquesta manera Autocorb es compromet a realitzar consultes i a incentivar la participació dels seus treballadors.

Des d’Autocorb es treballa per prevenir els danys i el deteriorament de la salut dels nostres treballadors i es contribueix a la seva formació i informació. Per això s’adquireix el compromís per eliminar els perills i reduir els riscos en seguretat i salut.

La companyia té com a objectiu en matèria de seguretat viària fomentar un comportament segur a la carretera i evitar els accident de trànsit. D’aquesta manera, tot el personal procurarà reduir a zero el nombre de ferits any rere any.

Octubre 2021