Autocorb ha engegat diversos projectes relacionats amb el transport públic amb caràcter innovador. Amb aquesta finalitat ha creat un departament d’enginyeria exclusivament dedicat a aquests projectes. L’objectiu és implementar solucions innovadores que permetin millorar els diferents processos dins l’empresa. Gràcies aquest esforç en innovació, Autocorb ha estat distingida com a Pyme innovadora pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PYME INNOVADORA

Vàlid fins al 20 d’abril de 2023

 

Els projectes d’innovació que Autocorb està duent a terme són:

  • Modelització de la matriu origen-destí per predicciones en el transport públic.

L’objectiu del projecte és conceptualitzar, desenvolupar i validar un model matemàtic de predicció de la demanda del transport públic amb autobús basat en dades de ticketing.

AUTOCORB ha estat beneficiariaria dins la convocatòria Ajuts dels Cupons a l’Indústria 4.0 de l’any 2020 per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

Nº referència: ACE008/20/000659

  • Reconeixement d’imatge per al comptatge d’usuaris en el transport públic de viatgers per carretera.

L’objectiu del projecte és conceptualitzar, desenvolupar i validar un model de reconeixement d’imatge per comptar els usuaris en les portes de l’autobús amb l’objectiu de tenir l’ocupació parada a parada.

AUTOCORB ha estat beneficiària dins la convocatòria Ajuts dels Cupons a l’Indústria 4.0 de l’any 2021 per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

Nº referència: ACE028/21/000020

  • Transformació de la flota de vehicles cap a solucions ecològiques.

En el marc dels ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, AUTOCORB ha estat beneficiària d’ajuts europeus pel desballestament de vehicles contaminants i per l’adquisició de nous vehicles ecològics.

 

  • Reconeixement d’imatge pel comptatge d’usuaris en les parades d’autobús.

L’objectiu del projecte consisteix en conceptualitzar i desenvolupar un model d’intel·ligència artificial de reconeixement d’imatge per fer comptatges en les parades d’autobús.

AUTOCORB ha estat beneficiària dins la convocatòria Ajuts dels Cupons a l’Indústria 4.0 de l’any 2022 per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

Nº referència: ACE058/22/000300