PRESENTACIÓ

Autocorb S.A. va ser constituïda el 1922 i és actualment un operador de transport de passatgers per carretera en totes les seves modalitats.

La nostra empresa té base a Corbera de Llobregat (Barcelona) i opera a nivell local, nacional i internacional, en dues àrees d’activitat. D’una banda Autocorb és empresa concessionària de línies regulars de transport de viatgers i de l’altra disposa d’autocars i minibusos de lloguer.

El nostre objectiu és oferir als nostres clients un transport segur, fiable i de qualitat a un preu competitiu.

La nostra organització disposa de l’experiència, el coneixement, l’equip humà i els mitjans tècnics per a satisfer les expectatives cada cop més exigents dels nostres clients. La qualitat dels nostres serveis està garantida per Applus mitjançant les certificacions UNE ISO 9001:2008 i UNE 13816.

En la nostra responsabilitat de millorar contínuament la qualitat dels nostres serveis posem a la disposició dels nostres clients la present carta de serveis.

COMPROMISOS AMB ELS NOSTRES CLIENTS
Servei

Els horaris dels serveis regulars es correspondran amb els autoritzats per l’Administració de tutela i estaran disponibles a la web i en fulletons de butxaca.

Es faran les gestions oportunes per tal d’adaptar els horaris, els trajectes i la capacitat dels autobusos a les necessitats de mobilitat dels nostres clients.

En cas d’avaria en ruta, els passatgers podran finalitzar el seu trajecte amb vehicles habilitats per Autocorb amb un temps d’espera de: 15 minuts de gestió interna com a màxim + el temps de trajecte del vehicle de substitució des de la base fins al punt de l’avaria. En cas de disponiblitat de vehicles més propers fora de la base es procedirà a l’enviament d’algun d’aquests vehicles per tal de minimitzar el temps d’espera.

Accessibilitat

El 80% dels vehicles adscrits a serveis regulars estaran adaptats a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i les rampes d’accés o elevadors hauran de funcionar perfectament. Tots els conductors/es rebran formació respecte al funcionament dels diferents tipus d’elevadors i rampes.

Ens comprometem a posar a disposició dels nostres clients amb mobilitat reduïda un vehicle adaptat a les seves necessitats, a l’horari escollit, sempre que ens sigui sol·licitat abans de les 12:00 del migdia del dia anterior.

Informació

Tot el personal d’atenció al públic (conductors/es i personal d’atenció telefònica) estarà en condicions d’atendre dubtes relatius a parades, horaris, trajectes i títols de transport vigents.

Tots els vehicles hauran de dur identificat, de forma visible al frontal, el servei o destí.

Les parades hauran de contenir informació sobre la línia, els horaris i el telèfon d’atenció al client.

Fiabilitat i puntualitat

No es suspendrà ni modificarà cap servei programat sense un avís previ de 7 dies, llevat de causes excepcionals degudament justicades. La comunicació de les alteracions de servei es farà a través de la web i a bord dels autobusos, i sempre que sigui possible, a les parades.

Els retards en origen superiors a 12 minuts imputables a l’empresa (avaries i/o negligències) donaran dret a 5 viatges gratuïts en el trajecte afectat.

Atenció al client

Els clients disposen d’una línia telefònica per efectuar consultes, queixes, suggeriments i reclamacions en horari de dilluns a divendres de 8:00 a 19:00 sense interrupcions.

Els clients disposen alhora de la nostra pàgina web operativa les 24 hores i els 365 dies de l’any. Autocorb registrarà i gestionarà totes les reclamacions en un termini màxim de 7 dies hàbils.

Sempre que el client hagi accedit a facilitar-nos les seves dades es donarà resposta a la mateixa dins del termini esmentat.

Tots els objectes perduts pels usuaris son recollits, registrats i emmagatzemats d’acord amb el procediment corresponent.

En el cas que l’objecte perdut contingui informació suficient de l’usuari, l’empresa contactarà amb aquest per avisar-lo que pot passar a recollir-lo.

Confort

L’edat mitjana de la nostra flota no supera els 6 anys d’antiguitat i incorpora els darrers avenços en matèria de confort pels usuaris.

Tots els nostres conductor/es conduiran de forma confortable i segura.